Cybersikkerhet på autopilot

Cybersikkerhet er vanskelig fordi vi må forstå et komplekst trusselbilde, holde fokus på mennesker og organisasjon, og samtidig forstå hvordan vi tar hånd om teknisk sikring. Cybehave hjelper deg å sortere hva som er viktig fra hva som er mindre viktig - og gir deg verktøyene du trenger for å sikre den menneskelige delen av angrepsflaten, hvor 80% av angrepene skjer.

Contact us! Ta kontakt i dag for en gratis testkonto for din organisasjon!

Sikkerhetskultur med helhetlig fokus


Når du velger vår eLæringspakke får du et tilpasset opplegg tilpasset din bransje og type bedrift. På 15 minutter kan du sette opp et eLæringsopplegg som inneholder flere moduler med temaer som berører akkurat de truslene som din bedrift typisk vil være utsatt for. Du kan også sette opp phishingkampanjer enten manuelt eller automatisk som gir realistisk øving for ansatte, og gir dere unik innsikt i hvor godt opplæringen virker.

eLæring

Moduler tilpasset din bedrift

Ut fra bedriftens trusselbilde anbefaler vi en eLæringskampanje med innhold som adresserer akkurat de kunnskapene som typisk vil være viktigst for å gjøre dere bedre i stand til å motstå truslene dere står ovenfor. Du står også fritt til selv å velge moduler fra hele biblioteket vårt.

Fast bike

Korte videosnutter

Læringsmomenter skal engasjere, gi ny kunnskap, men ikke ta for mye plass. Våre moduler er oftest videobasert og tar fra 2 til 5 minutter å gjennomføre.

Pizzagrabbing

Tilpassede temaer

Temaene i læringsmomentene er tilpasset virksomheten. Du kan la system velge ut moduler basert på opplysninger vi har om organisasjonen, eller du kan velge moduler selv.

Laptop

Husker du?

Vi trenger påminnelser for å lære. Du kan velge å sende oppsummeringer, en kort quiz eller integrere oppfølgingen med simulerte phishingangrep.

Test dine ansatte med phishing

Moduler tilpasset din bedrift

Ut fra bedriftens trusselbilde anbefaler vi en eLæringskampanje med innhold som adresserer akkurat de kunnskapene som typisk vil være viktigst for å gjøre dere bedre i stand til å motstå truslene dere står ovenfor. Du står også fritt til selv å velge moduler fra hele biblioteket vårt.

Fisherman

Troverdige angrep

Phishing er fiske etter kritsik informasjon, typisk på epost. Ved å simulere dataangrep lærer organisasjonen årvåkenhet.

Select attack

Enkelt oppsett

Vi anbefaler automatisk simulerte dataangrep tilpasset din organisasjon. Rapporter om fremdrift får du i et lettforståelig dashbord, og også tilsendt på epost om du velger dette.

Victim

Mindre bekymringer

Å investere i bevissthet og årvåkenhet mot slike dataangrep bidrar til å sikre virksomhetens verdier.

RiskTool

Basert på kognitiv teori om mennekselig pålitelighet

Ut fra bedriftens trusselbilde anbefaler vi en eLæringskampanje med innhold som adresserer akkurat de kunnskapene som typisk vil være viktigst for å gjøre dere bedre i stand til å motstå truslene dere står ovenfor. Du står også fritt til selv å velge moduler fra hele biblioteket vårt.

Business woman drawing

Kartlegging

RiskTool hjelper deg å kartlegge dine digitale verdier og systematisere dem. Dette er utgangspunktet for å gjøre konkrete trusselvurderinger.

Analysis

Trusselanalyse

Du får hjelp til å definere scenarier, og RiskTool gir deg automatisk en troverdighetsvurdering basert på åpne trusseldata og avanserte modeller som kjører på Cybehaves servere.

Victim

Effektive tiltak

Du får anbefalte tiltak basert på trusselbildet for din virksomhet. Du kan legge til eller fjerne tiltak selv fra en stor katalog som samsvarer med kontroller fra den internasjonale sikkerhetsstandarden ISO 27001.

Kulturmåling

Basert på kognitiv teori om mennekselig pålitelighet

Ut fra bedriftens trusselbilde anbefaler vi en eLæringskampanje med innhold som adresserer akkurat de kunnskapene som typisk vil være viktigst for å gjøre dere bedre i stand til å motstå truslene dere står ovenfor. Du står også fritt til selv å velge moduler fra hele biblioteket vårt.

Spesialisttjenester

Digitalt fotavtrykk, spydfiske, sikker utvikling i DevOps

Vi kan tilby spesialisttjenester innen informasjonssikkerhet og personvern på forespørsel, som kartlegging av digitalt fotavtrykk, opplæring i gjenkjenning av etteretningsaktiviteter, opplæring i sikker utvikling, diverse vurderinger og analyser i forbindelse med personvern og GDPR.

Les mer